Nepovinné očkování

Nabízíme kompletní nadstandartní očkování na přání klientů, vakciny je možné zakoupit přímo v ordinaci nebo napsat na recept.

ROTARIX – živá vakcina proti rotavirům /způsobují těžké průjmy u malých dÄ›tí/, lze podat od 6.týdne vÄ›ku nejdéle do 24.týdne, ve 2 dávkách s odstupem 4-6 týdnů, vakcina se polyká ústy.

PREVENAR 13 – vakcina proti 13 typům bakterie Streptococcus pneumoniae, podle vÄ›ku dítÄ›te se podávají 1 – 3 dávky. Ze zdravotního pojiÅ¡tÄ›ní je hrazena pouze dÄ›tem do 7.mÄ›síce vÄ›ku, ve schematu 2+1, s doplatkem rodičů.

SYNFLORIX – vakcina proti 10 typům bakterie Str.pneumoniae, podle vÄ›ku dítÄ›te 1 – 3 dávky. Ze zdravotního pojiÅ¡tÄ›ní je plnÄ› hrazena pouze do 7.mÄ›síce vÄ›ku ve schematu 2+1.

HAVRIX 720 – očkování proti žloutence typu A, pro dÄ›ti od 1 roku do 16 let, ve 2 dávkách s odstupem 6 – 12 mÄ›síců.

HAVRIX 1440 – vakcina proti žloutence typu A pro osoby nad 16 let, 2 dávky s odstupem 6 – 12 mÄ›síců.

PRIORIX-TETRA – vakcina proti spalničkám,zardÄ›nkám, příuÅ¡nicím a planým neÅ¡tovicím, 2 dávky s odstupem min. 6mÄ›síců, lze zakoupit jako alternativu k povinnému očkování Priorix.

VARILRIX – vakcina proti neÅ¡tovicím, 2 dávky po 6 týdnech od 1 roku vÄ›ku.

NEISVAC-C – vakcina proti meningokokovi typu C, pro kojence ve 2 dávkách po 2 mÄ›sících, od 1 roku jednorázovÄ›.

NIMENRIX – kombinovaná vakcina proti meningokokům skupin A,C.Y a W135, od 6 týdnů, 1 – 3 dávky dle vÄ›ku.

MENVEO – kombinovaná vakcina proti meningokokům typu A,C,Y a W135, od 2 let vÄ›ku jednorázovÄ›.

BEXSERO  –  vakcina proti meningokokové infekci typu B, 2 –  4 dávky v závislosti na vÄ›ku dítÄ›te, lze očkovat již od 2 mÄ›síců vÄ›ku

TRUMENBA – vakcina proti meningokoku typu B pro dÄ›ti starší 10 let, ve dvou dávkách.

FSME-IMMUN – vakcina proti klíšťové encefalitidÄ›, vhodná pro dÄ›ti od 3 let, základní očkování jsou 3 dávky v odstupu 0-1-9 mÄ›síců,  první pÅ™eočkování po 3 letech a dále pak každých 5 let.

CERVARIX – očkování proti 2 nejčastÄ›jším původcům rakoviny dÄ›ložního čípku, od 10 do 25 let, 2 dávky v rozmezí 5-7 mÄ›síců. DÄ›ti mezi 13.-14.rokem mají nárok na plnou úhradu ze zdravotního pojiÅ¡tÄ›ní.

GARDASIL – vakcina proti 2 nejčastÄ›jším původcům rakoviny dÄ›ložního čípku + proti původcům genitálních bradavic. Očkují se 2 dávky v rozmezí 4-7 mÄ›síců. DÄ›ti mezi 13.-14.rokem mají nárok na plnou úhradu ze zdravotního pojiÅ¡tÄ›ní.

GARDASIL 9 – vakcina proti 9 typům původců rakoviny dÄ›ložního čípku a genitálních bradavic, schema 2 dávkové v rozmezí 5 – 7 mÄ›síců, pro dÄ›ti mezi 13 – 14 rokem hradí pojiÅ¡Å¥ovna cca polovinu ceny, zbytek hradí rodiče.

BOOSTRIX – vakcina proti tetanu a černému kaÅ¡li, lze zakoupit jako alternativu k povinnému očkování proti tetanu, 1 dávka každých 15 let.

VAXIGRIP / INFLUVAC – sezonní očkování proti chÅ™ipce, provádí se nejlépe od října do konce prosince, jednorázovÄ›, každý rok nutno opakovat.