Formuláře

Formát PDF (.pdf)

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Souhlas/nesouhlas – nepovinné očkování
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Formát MS Word (.docx)

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Souhlas/nesouhlas – nepovinné očkování
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci