Ordinační hodiny

Zde naleznete podrobně naše ordinační hodiny

Pondělí 11:00 – 15:00 pro nemocné 15:00  –  17:00 prevence školní děti
Úterý 08:00 – 11:00 pro nemocné 11:00  –  15:00 poradna kojenci
Středa 12:00 – 15:00 pro nemocné 15:00  –  18:00 prevence školní děti
Čtvrtek 08:00 – 11:00 pro nemocné 11:00  –  14:00 poradna kojenci
Pátek 08:00 – 11:00 pro nemocné 11:00  –  13:00 pouze zvaní

Prosíme  rodiče i pacienty, aby se k ošetření, akutnímu i plánovanému, telefonicky objednávali
na konkretní den i hodinu a to i v případě akutní nemoci na týž den.
Minimalizujete tím Vaše čekání na ošetření.

Doba objednání je čas, od kdy čekáte na ošetření.

Pokud přijdete bez objednání, posaďte se, budeme se Vám věnovat jak nejdříve to bude možné.
V danou hodinu mají objednaní pacienti přednost před neobjednanými, vždy samozřejmě
s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Poslední nemocný pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinačních hodin pro nemocné,
tj. pondělí a středa ve 14:45 h., v úterý, čtvrtek a pátek v 10:45 h.

Zástup se zajišťuje pouze pokud je nepřítomnost více než 3dny v měsíci. Zastupující lékař nesmí vystavovat žádné posudky o zdravotní způsobilosti, počítejte s tím a vyřiďte si vše s předstihem.

Provozní doba je shodná jako ordinační doba.