Novinky v očkování

Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost nová Vyhláška č. 355 ministerstva zdravotnictví o pravidelném očkování  dětí .

Kojenci se očkují od 9.týdne hexavakcinou ve 3 dávkách, v intervalu 2 – 4 – 12 měsíců.

Proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se očkuje 1. dávka nejdéle do 18měs., 2.dávka je odložena na 5. – 6. rok

Chlapci mezi 13. – 14. rokem mají nárok na příspěvěk očkování proti lidskému papilomaviru.

Celé znění vyhlášky k nahlédnutí v ordinaci.