Cheapest prices on cymbalta

Upozorňujeme pacienty a rodiče,že dle §43 zákona č.373/2011Sb.o specifických zdravotních službách je zákonná lhůta pro vystavení všech posudků 10  pracovních dnů.

Vzhledem k provozu ordinace není většinou možné vyplňování na počkání. Prosím,noste proto tyto formuláře ve vlastním zájmu s předstihem.

Od 1. 11.  2017 je platnost těchto posudků 24 měsíců od data vystavení / s výjimkou sportovních prohídek/.